Seznam členů AeČR (ARČs do r. 1992), držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI"

Do roku 1947 existovalo v Československu dvojí číslování stříbrných plachtařských odznaků FAI. Tyto byly číslovány souběžně ja v Českém národním aeroklubu, tak ve Slovenském národním aeroklubu. Číslování ČNA začínalo číslem 1 a končilo (do doby, než se začalo číslovat společně) číslem 45. Číslování SNA začínalo rovněž číslem 1 a končilo číslem 21. Koncem r. 1947 se přešlo na společné, tedy celostátní Československé číslování. V té době již nebylo možné stáhnout všechny dosud vydané stříbrné plachtařské odznaky FAI a vydat nové s celostátním číslováním. Na schůzi plachtařského poradního sboru při Aeroklubu republiky Československé, která se konala v Brně ve dnech 22. a 23. listopadu 1947 byl projednán a schválen řád pro získávání, vdávání a vedení evidence stříbrných a zlatých plachtařských odznaků FAI. Zmíněné jednání schválilo sjednocený seznam vydaných stříbrných plachtařských odznaků FAI, který byl převzat a je oficiálním dokumentem Aeroklubu České republiky. V tomto seznamu však nikde nefiguruje vůbec první československý občan, který splnil podmínky "stříbrného plachtařského odznaku FAI", kterým byl pan Karel PRACHAŘ z aeroklubu Olomouc. Důvod je ten, že poslední podmínku pro získání odznaku splnil dne 13. 7. 1937 na Mistrovství světa v plachtění v německém Wasserkuppe a dle očitých svědků mu zde byl odznak symbolicky předán přímo pořadateli mistrovství. Pan PRACHAŘ, který je tedy v tomto ohledu jedničkou, v oficiálním seznamu nefiguruje, neboť historicky nebyl účastníky listopadového jednání r. 1947 do oficiálního seznamu zařazen. V časopise ROZLET č. 1, 2 a 3 ročníku 1948 byl vydán seznam československých plachtařů, držitelů stříbrného plachtařského odznaku FAI, podle data splnění splnění poslední podmínky. Zde na prvních místech figurují Karel PRACHAŘ (AK Olomouc - 13. 7. 1937), Vítězslav RODOVSKÝ (AK Praha - 31. 8. 1937) a jistý pan KLIMSZA (AK neuveden - 14. 7. 1939). Pavel POLIAČEK, který má dle sjednoceného číslování v oficiálním seznamu AeČR číslo 1, zde figuruje až na 4. místě. Dokladem získání prvních tří "stříber" jsou údajně články v časopisech LETEC, ročník 1937, č. 8 a LETECTVÍ, ročník 1937, číslo 9.

VÝŠE UVEDENÉ ÚDAJE UVÁDÍ PAN JOSEF PETŘÍK A JSOU NEOVĚŘENÉ A TUDÍŽ NEOFICIÁLNÍ

Poznámka: V průběhu změn názvu, struktury a sídel původního Aeroklubu republiky Československé došlo v padesátých či šedesátých letech bohužel ke ztrátě či zničení původních seznamů držitelů "stříbrných plachtařských odznaků FAI". Seznam byl a stále ještě je renovován tím, že z různých zdrojů byly a jsou získávány a ověřovány různé údaje . Proto zvláště v některých jeho pasážích chybí veškeré údaje o některých držitelích těchto odznaků. Proto patří dík zejména pánům PETŘÍKOVI a PATOČKOVI, díky kterým se podařilo původní originální seznam z velké většiny zpracovat znovu.

Jiří DODAL - generální tajemník AeČR

Vydán do roku 1950 Vydán od roku 1951 do roku 1955
Vydán od roku 1956 do roku 1960 Vydán od roku 1961 do roku 1965
Vydán od roku 1966 do roku 1970 Vydán od roku 1971 do roku 1975
Vydán od roku 1976 do roku 1980 Vydán od roku 1981 do roku 1985
Vydán od roku 1986 do roku 1990 Vydán od roku 1991 do roku 1995
Vydán od roku 1996 do roku 2000 Vydán od roku 2001 do roku 2005
Vydán od roku 2006 do roku 2010 Vydán od roku 2011 do roku 2015
Vydán od roku 2016 .

Pro návrat do hlavního menu klikněte zde .