Jen pro členy   

 

Dnes je: 24.červenec 2024
11 : 54 : 25
Dnes má svátek Kristýna
 

 
 
Město Ústí nad Orlicí
sponzor aeroklubu
 

Celkem: 267292
Měsíc: 2379
Týden: 630
Dnes: 69
Online: 1
 


Plachtařská škola Tisk článku  

 

Plachtařská škola

Na této stránce se vám formou otázek a odpovědí pokusíme vysvětlit všechny náležitosti, které jsou spojené s výcvikem na kluzácích. Samozřejmě že nemusíme odpovědět na vše, co vás bude zajímat. V tom případě použijte mailovou adresu nebo telefonní kontakt, které jsou uvedeny na konci stránky a neostýchejte se zeptat na cokoliv, co vás bude dalšího zajímat o leteckém výcviku. Ale můžete využít těchto kontaktů, abyste se zeptali na cokoliv, co vás zajímá o životě aeroklubu.

 

 1. Kdy se mám přihlásit do výcviku?
  Přihlásit do výcviku se můžete kdykoliv během roku. Nejvýhodnější je se však přihlásit v měsících leden-únor. Proč tento termín? Jde o to, že plachtaři rozeznávají tzv. plachtařskou sezónu. Ta začíná v jarních měsících daného roku a trvá prakticky do jeho kalendářního konce, i když nejvýhodnější měsíce pro plachtění jsou březen - září, kdy jsou výhodné tzv. termické podmínky, které zaručují vznik stoupavých proudů, které jsou pro plachtařské létání důležité. Ostatní měsíce do konce roku jsou pak využity ke kondičnímu létání, dokončení základního plachtařského výcviku. Mnohdy se létá i na sněhu.
  V zimních měsícíh leden a únor probíhá příprava na jarní a letní provoz. Probíhá i teoretická příprava, kterou musíte před započetím výcviku absolvovat. Zahájení výcviku ihned na jaře pak dává možnost dokončit základní (časově nejnáročnější část) výcvik do konce roku - tedy během jedné plachtařské sezony.

   

 2. Co je to teoretická příprava?
  V rámci teoretické přípravy vás zkušení instruktoři a starší piloti seznámí proč se vlastně udržíte ve vzduchu, získáte základní znalosti z letecké meteorologie, stavby letadel. Nedílnou částí přípravy je i seznámení s leteckými předpisy. I ve vzduchu, stejně jako na silnici, platí pravidla, která je nutno dodržovat pro bezpečný provoz. Nedílnou součástí je i tzv. pozemní příprava. V této části školení se naučíte teoreticky ovládat letadlo, teoreticky se naučíte, jak létat rovně, jak zatáčet, jak vzlétat a přistávat atd. Teoretická příprava probíhá většinou během dvou až tří víkendů v učebně na letišti.

   

 3. A kdy začnu létat?
  Vše záleží na klimatických podmínkách. V našich podmínkách se začíná létat na konci března až začátku dubna. V té době i vy zahájíte lety ve dvojím s instrukotrem. Pokud se přihlásíte během již běžící sezóny, pak musíte počítat s tím, že 3-4 týdny bude probíhat vaše teoretická příprava, než poprvé vzlétnete. Většinou však instruktoři s vámi provedou během tohoto přípravného období několik letů, abyste na vlastní kůži mohli zakusit pocit z létání.

   

 4. Kdy budu létat sám?
  Opdověď na tuto otázku je poněkud složitější. Naučit se bezpečně řídit letadlo je základním předpokladem vašeho prvního samostatného letu. Celým základním výcvikem vás bude provázet instruktor plachtařské školy. Ten je odpovědný nejen za váši teoretickou přípravu, ale i výcvik. Instruktoři základního výcviku patří mezi nejzkušenější, protože na jejich přístupu bude záležet, jak se naučíte létat. Ten také rozhodne, kdy jste na takové úrovni létání a zda máte prolétanou osnovu výcviku tak, že vás může přezkoušet inspektor na solo let. Pokud se budete pravidelně účastnit letových provozů během víkendů, pak můžete počítat, že na vaše první samostatné lety se dostanete v měsíci červnu, ale opravdu záleží na tom, jak zvládnete řízení kluzáku.

   

 5. Co je to plachtařská osnova?
  Během výcviku plní pilot-žák lety podle osnovy, která je sestavena tak, že se postupuje od zvládnutí jednoduchých pilotážních prvků ke složitějším. osnova je rozdělena do 15 úloh:
  1. Seznamovací let (D,A)
  2. Nácvik rovného letu a zatáček (D,A,N)
  3. Nácvik vybírání spirál, skluzů, letů na mezních rychlostech (D,A)
  4. Vzlety, lety po okruhu a přistání (D,A,N)
  5. Opravy vadných přistání (D,A,N)
  6. Přistání do omezeného prostoru, řešení mimořádných případů za letu (D,A,N)
  7. Nácvik řízení vzletu v aerovleku, uvádění a vybírání pádů, vývrtek a nezvyklé polohy za letu(D,A)
  8. Přezkoušení před samostatným letem (D,A,N)
  9. První samostatný let(S,A,N)
  10. Samostatná přistání do omezeného prostoru (D,A,N)
  11. Nácvik ustřeďování ve stoupavých proudech (D,A,N)
  12. Samostatné termické lety v okolí letiště (S,A)
  13. Cvičný navigační let po stanovené trati za využití termických proudů(D,A)
  14. Samostatný přelet po stanovené trati o délce 50 km s přistáním na cizím letišti (D,A,N)
  Každá tato úloha má minimální počet vzletů pro její splnění, avšak konečný počet uručje vždy instruktor, který rozhoduje o tom, zdali jste úlohu zvládli tak bezpečně, že můžete přejít k plnění další úlohy, které je vždy pilotážně náročnější. Tak je zajištěna bezpečnost výcviku a také to, že po skončení výcviku budete plně pilotážně ovládat kluzák.

   

 6. Co znamenají písmena A,N, D a S v závorkách za jednotlivými úlohami?
  Písmeno A značí vzlet aerovlekem - tedy do vzduchu se dostanete pomocí vleku za motorovým letadlem, písmeno N značí vzlet pomocí navijáku . Písmeno D označuje lety ve dvojím řízení tedy s instruktorem, písmeno S pak samostatné - solo lety. Abychom předešli další otázce, trochu se zmíníme o odlišnosti navijákového a aerovlekového provozu. Navijákový provoz je organizačně náročnější a je potřeba nejméně 5 osob k tomu, aby se mohl zahájit. Proto je výhodou, když se vytvoří parta 4-5 žáků, kteří si pak vystačí při jeho organizaci. Lety po startu navijákem jsou kratší, a proto je potřeba více vzletů k tomu, abyste danou úlohu zvládli. Po přistání se také kluzák musí dotlačit zpět na místo vzletu - na lano, aby se připravil na další vzlet. Aerovlekový provoz je méně náročnější, pro jeho zahájení stačí i 3 osoby. Také je méně fyzicky náročnější, protože pokud žák přistane do vyznačeného prostoru, pak se může znovu vzlétnut prakticky z místa, kde se kluzák zastavil. Lety jsou také delší a je potřeba méně vzletů ke zvládnutí úlohy. Při výcviku z navijáku se také naučíte létat aerovleky ještě v základním výcviku, při aerovlekovém výcviku navijákové vzlety necvičíte a na naviják se můžete přeškolit až po skončení základního výcviku. Zdálo by se, že aerovlekový výcvik je tedy výhodnější. Odpověď je ano, ale je zde základní otázka a to je otázka ceny výcviku.

   

 7. Kolik mě bude výcvik stát?
  Tak toto je pro mnohé základní otázka. Záleží hlavně na dvou okolnostech - druh výcviku, doba výcviku. Probereme je postupně s jednotlivými částkami. V závěru pak zhodnotíme celý výcvik z finačního hlediska.
  1. Na každém záleží, pro jaký druh výcviku se rozhodne, zda pro aerovlekovou osnovu nebo navijákovou. Při aerovlekové osnově si musíte uvědomit, že platíte i hodiny na motorovém letounu, který vás dostává do vzduchu. Proto musíte počítat s částkou 18 000-20 000,- Kč do prvních samostatných letů a 30 -35 000,- Kč do zisku plachtařského průkazu. Při navijákové osnově jsou částky následující - do prvního samostatného letu 8-12 000,- Kč a 18-22 000,- Kč do ukončení výcviku.
  2. A nyní k době výcviku. Ta samozřejmě v první řadě závisí na vás. Provozy jsou pravidelně pořádány o víkendech a svátcích, mnohdy se žáci s intruktory domlouvají na létání v týdnu. Během léta se také pořádají týdenní až dvoutýdenní soustředění, ve kterých se létá každodenně a výcvik rychle pokračuje. Pravidelná docházka je v základní výcviku jedním ze základních předpokladů, které umožňují dosáhnout výše uvedených částek. Pokud žák dochází nepravidelně, pak se musí vždy vracet k jednou již odlétaným úlohám, aby se instuktor přesvědčil, že jste svoje návyky nezapomněli a mohli přejít k další úloze. To prodražuje výcvik - potřebujete více vzletů a hodin na kluzácích než vaši spolužáci, kteří se zúčastňují pravidelně provozů a plynule přecházejí z jedné úlohy do druhé.
  Takže závěrem, výcvik na kluzácích není levnou záležitostí, není však nedostupný. Velkou část nákladů na výcvik si můžete hradit brigádnickými hodinami, které na letišti odpracujete. Je však dobré mít na počátku výcviku k dispozici částku 10 000,- Kč, která vám zajistí rychlejší postup na počátku výcviku. Pokud chcete dokončit výcvik během jednoho roku, pak také počítejte, že většinu z víkendu výcvikového roku strávíte na letišti.

   

 8. Jak dlouho bude základní výcvik trvat a je možno ho rozložit do více roků?
  Základní výcvik může trvat neomezeně dlouho, avšak jak bylo napsáno, značně se prodražuje. Dobré je, když během jednoho roku dosáhnete samostatných letů. Ukončení celého výcviku záleží na více věcech - je to totiž zvládnutí termických samostatných letů - tedy letů ve stoupavých proudech. Vaším prvním cílem je zisk tzv. stříbrného C - to je prvního výkonostního stupně v plachtění. Zisk sříbrného C je podmíněn splněním tří věci: převýšení 1000m (musíte samostatně v termice vystoupat z výšky vypnutí o 1000m), termickým letem v trvání 5 hodin a přeletem na cizí letiště vzdálené nejméně 50 km. Plnění těchto tří podmínek může trvat i 2-3 roky, ale létáte samostatně v okolí letiště. Pokud však splníte přelet 50 km, můžete se nechat přezkoušet inspektorem a máte tak splněnou jednu podmínku pro zisk pilotního průkazu. Další podmínkou je složení teoretických zkoušek, které se skládají testovým způsobem v Praze na Aeroklubu České republiky.

   

 9. Je létání nebezpečné a pokud poškodím letadlo, musím se podílet finačně na opravě?
  To je další otázka, která je často kladená. Mnozí mladí adepti létání, kteří překonají finační nástrahy, narazí na odpor rodiny, která nesouhlasí s výcvikem právě z důvodů bezpečnosti. Létání sice patří mezi tzv. rizikové sporty pro pojišťovny a jím podobné oragnizace, ale létání je mnohem a mnohem bezpečnější než jízda po silničním tahu Hradec Králové - Poděbrady. Bohužel nehody, které se v letectví vyskytují, jsou medií nadměrně dramatizovány s nádechem senzačnosti. Je nutné říci, že veškeré nehody s vážným nebo smrtelným zraněním, které se staly v blízké minulé době, se staly díky nezvládnutí pilotáže a přeceněním vlastních zkušeností. Tomu předcházíme řádným výcvikem žáků zkušenými instruktory a dále výchovou v tom smyslu, aby každý pochopil své možnosti a bez řádné přípravy, jak teoretické, tak praktické, nezkoušel prvky, které nezvládne v momentálním stavu rozlétanosti. Je nutné také říci, že během minulých let nedošlo v základním výcviku k vážnému či smrtelnému zranění, což svědčí o dobrém instruktorském základu aeroklubů v celé ČR a dále o dobrém pilotní osnově, která žáka patřičně připraví na nenadálé události.
  Ohledně vzniklé škody je nutné říci, že kluzáky jsou havarijně pojištěny a dále jsou pojištěny i vzhledem ke škodám třetím osobám. Na havarijní pojistce je jistá spolúčast, avšak pokud létáte ve dvojím, pak za škodu nese odpovědnost instruktor, v připadě zvládnutí sóla je možno se připojistit i na tuto spoluúčast, takže výsledná částka není vysoká.

   

 10. Na jakých typech kluzáků se provádí výcvik a je možné přeškolení i na jiné typy?
  Výcvik se provádí na dvousedadlových kuzácích L-13 Blaník československé a české výroby. Jedná se velmi dobrý typ školního kluzáku, který žákům odpustí drobné chyby v technice pilotáže. Svou robustní konstrukcí také brání snadnému poškození. Po skončení zákadního výcviku je možné se přeškolit na další klubové větroně - VSO-10 Gradient, VT-116 Orlík a ASW-15. Jedná se o jednosedadlové typy vhodné ke sportovnímu a soutěžnímu létání.

   

 11. Jaké je možné sportovní vyžití po skončení základního výcviku?
  Po skončení základního výcviku a získání stříbrného C se můžete spokojit s létáním okolo letiště, ale také můžete plnit sportovní úkoly, které spočívají v létání po tratích o různé délce. Také se můžete zúčastnit závodů a porovnat svoje schopnosti s jinými piloty. Zejména mladí piloti, kteří studují vysokou školu mají v tomto výhodu, protože se stávají tzv. akademiky a mohou létat na juniorských závodech s značnou úhradou nákladů na soutěžní lety ze státní dotace na sprotovní činnost vysokoškoláků. Váš nálet bude záležet jen na vašich finančních možnostech a vyvrcholením vaší plachtařksé kariéry může být zisk zlatého C se třemi diamanty.

   

 12. Provádí aeroklub i výcvik na motorových letounech?
  Bohužel nařízením Evropské unie prostřednictvím jejího orgánu, který řídí letecký provoz ve státech EU - EASA, je možné výcvik na motorových letadlech provádět pouze v tzv. ATO. Jejich seznam najdete na internetu.

 

Pokusili jsme se v několika otázkách a odpovědích ukázat základní výcvik na kluzácích. Pokud vás možnosti výcviku zaujaly a chtěli byste se zeptat na další podrobnosti o výcviku, pak se neostýchejte kontaktovat mailem na ak@lkuo.cz, nebo se obraťte na předsedu plachtařského odboru Martina Kočího. Rádi vám vaše dotazy zodpoví. Během jarních a letních měsíců je možná návštěva letiště o víkendu, dále je možno si zkusit vyhlídkový let v kluzáku, který vám ukáže krásu tichého klouzavého letu. 

 

© www.lkuo.cz a TH SOFT 2024 Všechna práva vyhrazena.  
created by Jiří Trojan 03/2011